შიდა გადაზიდვა

ექსპრესი
შეკვეთა უნდა დაფიქსირდეს 12:00 საათამდე, ჩაბარება იმავე დღეს 22:00 საათამდე

სტანდარტი
შეკვეთა უნდა დაფიქსირდეს 16:00 საათამდე, ჩაბარება 2-3 სამუშაო დღეში

ოფისიდან გატანა
შეკვეთის გატანა ხდება თბილისის ოფისიდან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე