მიწოდების გრაფიკი

თბილისის ცენტრალურ უბნებში  -  ყოველდღიურად

თბილისის შემოგარენი  -  ყოველდღიურად ან მეორე დღეს

შიდა ქართლი  -  2-3 სამუშაო დღეში

ქვემო ქართლი  -  2-3 სამუშო დღეში