მისამართის ცვლილება

გზავნილის აღების ან ჩაბარების მისამართის  ცვლილება შესაძლებელია ქოლ-ცენტრის მეშვეობით პირველ ჯერზე უფასო შემდეგ ფასიანია. თუ მისამართი იცვლება მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული ქალაქის მასშტაბით ღირებულება შეადგენს 2 ლარს, ქალაქის შეცვლის შემთხვევაში ფასი განისაზღვერება 4 ლარით, რომელიც დაემატება ტრანსპორტირების ღირებულებას.