სად მიდის ჯეოვეი?

ჩვენ მივგვაქვს ამანათი ყველგან სადაც საქარტველოა და გზა მიდის